Integritetspolicy

 1. Bakgrund

  I dagens läge laddas mer och mer information upp och delas över nätet. För att du ska känna dig säker när du använder våra tjänster vill vi att du ska lita på att vi inte bara ger dig det bästa möjliga erbjudande, vi är också engagerade i att se till att din integritet är skyddad.

  När vi ber dig att lämna viss information eller få viss information som kan identifiera dig, är du säker på att din information endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

  Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy då och då genom att uppdatera den här sidan. Du bör regelbundet kolla denna sida för att se till att du är nöjd med eventuella förändringar.

  Denna integritetspolicy träder i kraft från och med 1 december 2017.

 2. Detaljer

  Vi är din datakontrollant för de personuppgifter vi ska samla in. Våra detaljer är följande:

  1. Vårt namn, adress och registreringsnummer:

   Bought By Many är ett aktiebolag registrerat i England med registreringsnummer 07886430 och vår registrerade adress är: Unit 1b Summers Street, London, England, EC1R 5BD.

   Om du vill kontakta oss i samband med detta meddelande eller dataskydd i allmänhet, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarig, vars uppgifter anges nedan.

   Vår dataskyddsansvarig är Guy Farley

   Du kan kontakta honom genom att:

   1. mejla till dpo@boughtbymany.com
   2. eller post till nedanstående adress, markerat till dataskyddsansvarig:

    Bought By Many
    1-10 Summers Street
    London
    EC1R 5BD
    UK
 3. Bearbetningen

  1. Denna sekretesspolicy gäller besökare på denna webbplats (se.boughtbymany.com).
  2. Vi samlar och behandlar de personuppgifter som anges i tabellen nedan. för de ändamål som anges i tabellen nedan på laglig grund som anges i tabellen nedan och för tiden som anges i tabellen nedan.

   Typ av data Ändamål Laglig grund för bearbetningen Hur länge vi behåller det

   Användningsdata för webbplatsen, inklusive:

   • din IP-adress;
   • webbläsaren som du använde för att komma åt vår hemsida;
   • webbplatsen som du kom från;
   • enheten som används för att komma åt vår hemsida;
   • de sidor du besöker på vår hemsida; och
   • hyperlänkarna till andra webbplatser som du klickar på.

   Vi övervakar din användning av vår webbplats för att:

   • förbättra vår hemsida och
   • spåra de tredje partens webbplatser vi hänvisar till.

   Observera dock att medan en IP-adress anses vara personlig information, försöker vi intekoppla en IP-adress och därmed de andra kategorierna av uppgifter som anges, till en viss individ, vare sig det är namn eller på annat sätt.

   Vårt legitima intresse för att:

   • optimera vår webbplats för att öka försäljning; och
   • sammanställa anonym hyperlink-statistik för att samla in intäkter till oss från tredje part.
   1 år
  3. Där vår rättsliga grund för bearbetning är:

   1. legitima intressen, kan du ha rätt att göra invändningar mot vår behandling (se avsnittet "Behandling av legitima intressen" nedan).
  4. 3.4. Vi samlar också in data som inte kan hänföras till dig, vilket därför inte är personuppgifter. Detta inkluderar:

   1. anonymiserad webbplatsanvändningsstatistik; och
   2. anonymiserad klickspårning från tredje part.
 4. Personer med vilka vi kan dela med din data:

  1. Generellt kommer tillgången till dina personuppgifter att begränsas till dem som behöver ha tillgång till den för att kunna utföra sina uppgifter (till exempel vårt webbutvecklingsteam och partnerskapsledare).
  2. Vi delar emellertid även dina personuppgifter med följande externa tredje parter under vissa omständigheter:

   1. bedrägeribekämpningsorgan eller andra tredje parter som hjälper oss att förebygga bedrägerier eller andra former av risker;
   2. tillsynsmyndigheter som FCA, och myndigheter såsom HMRC eller polisen, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om tillsynsmyndigheten eller myndigheten begär det och vi anser denna begäran som rimlig.
   3. våra försäkringsgivare, juridiska rådgivare eller andra tredje parter som behöver tillgång till dem i samband med att hantera, utreda eller försvara fordringar eller klagomål;
   4. i samband med fusioner och förvärv av hela eller delar av vår verksamhet och
   5. organisationer som behandlar dina uppgifter på våra vägnar, som inte får använda dina data för något annat syfte, till exempel våra webbvärdar.
 5. Enbart automatiserat beslutsfattande

  Vi gör inga automatiska beslut baserade på personuppgifter med juridiska eller liknande signifikanta effekter.

 6. Överföringar utanför EES

  1. Under vissa begränsade omständigheter kan vi exportera personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för bearbetning, och vi kan använda tredje parts tjänsteleverantörer som gör samma sak.
  2. Det gör vi bara om det finns en bra anledning att göra det och om:

   1. det finns tillräckliga skyddsåtgärder (t.ex. lämpliga avtalsbestämmelser med leverantörer eller beslut om tillräcklighet beroende på destinationsland). eller
   2. vi är annars tillåtna enligt lagen om dataskydd (till exempel, där du samtycker till eller sådan överföring är nödvändig för att tillhandahålla vår tjänst till dig).
 7. Motverkning till bearbetning av våra legitima intressen

  1. Du har rätt att invända mot annan behandling på grundval av våra legitima intressen, men vi kanske inte behöver sluta bearbeta där du gör det om antingen:

   1. vi kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen. eller
   2. där det legitima intresset är etablering, utövning eller försvar av rättsliga krav.

   För att invända mot legitima intressen bearbetning, var vänlig kontakta vår dataskyddsperson med hjälp av detaljerna ovanför detta meddelande.

 8. Dina rättigheter (med verkan från 25 maj 2018)

  Lagen ger dig vissa rättigheter när det gäller de personuppgifter vi har, vilket du borde vara medveten om:

  1. Du har rätt att erhålla dina personuppgifter från oss förutom i begränsade fall. När vi tillhandahåller dem kommer den första kopian att vara gratis, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en liten avgift för ytterligare förfrågningar.
  2. Du har rätt att kräva att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter vi har om dig.
  3. Med hänsyn till syftet med behandlingen kan du också ha rätt att ha ofullständiga personuppgifter slutförda, genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande eller på annat sätt.
  4. Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter på vissa begränsade grunder (inklusive där de inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades eller där vi åberopar samtycke, vilket du drar tillbaka och det finns ingen annan rättslig grund för bearbetningen);
  5. När vi behandlar personuppgifter antingen på grundval av samtycke eller avtalsenlig nödvändighet, du lämnade personuppgifterna till oss och vi behandlar personuppgifterna automatiskt, du har rätt att kräva att vi ger dig dina uppgifter i ett vanligt använt elektronisk format;
  6. Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som vi behandlar på grundval av våra legitima intressen, enligt vad som beskrivs i avsnittet "Motverkning till bearbetning av våra legitima intressen " ovan.
  7. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter av vissa skäl, inklusive där:

   1. du bestrider noggrannheten i personuppgifterna och vill att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter medan vi verifierar dess noggrannhet.
   2. behandlingen är olaglig, men du begär en begränsning av behandlingen snarare än att radera;
   3. vi (som dataskyddsansvarig) inte ängre behöverl uppgifterna för bearbetningens ändamål, men du har begärt att vi ska behålla de personuppgifterna för dig för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden. eller
   4. du har invänt mot oss att behandla dina personuppgifter på grund av legitima intressen och vill att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter medan vi överväger din invändning.
  8. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskydd med hjälp av de uppgifter som anges ovan i detta meddelande.
 9. Om vi ​​inte kan åtgärda ett problem du har

  Om du har några klagomål eller problem med vår behandling av dina personuppgifter, kan du göra ett klagomål hos Datainspektionen (http://www.datainspektionen.se).