Ansvarsförsäkring för hund

Om din hund skadar någon annans husdjur eller ägodelar blir du som hundägare ersättningsskyldig. För att inte behöva betala skadeståndet ur egen ficka behöver du ha en ansvarsförsäkring.

En ansvarsförsäkring ingår ofta i en hemförsäkring, exempelvis från ICA försäkring eller Moderna Försäkringar.

För det allra mesta är våra kära hundar en källa till värme, vänskap och glädje. Men ibland kan olyckliga omständigheter (eller bara ett busigt infall) leda till att hunden skadar en människa, ett djur eller någons ägodelar. Om det händer så blir du som hundägare skyldig att ersätta skadan.

Som hundägare har du enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ett personligt ansvar för din hund. Därför är det du som blir skadeståndsskyldig, oavsett om du själv varit med vid tillfället då skadan inträffade eller inte.

Hur funkar en ansvarsförsäkring för hund?

Om din hund orsakar en skada behöver du stå för kostnader eller lidande som uppstår för den drabbade. Och för att inte tvingas tömma plånboken om oturen är framme så behöver du en ansvarsförsäkring.

En ansvarsförsäkring för hund tecknar du typiskt sett inte som en separat försäkring. Istället är det din hemförsäkring som träder in i bilden om din hund orsakat en skada.

Ansvarsförsäkringen ingår i hemförsäkringen

I de flesta hemförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring som innefattar alla personer – och husdjur – som är en del av hushållet. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen gör att du kan få hjälp att ersätta sak- och personskador som din hund orsakar.

En ansvarsförsäkring ingår i nästan alla hemförsäkringar, men det är ändå en bra idé att kontakta ditt försäkringsbolag och kolla upp vad som gäller för just din försäkring.

I vilka situationer behöver man en ansvarsförsäkring?

Personskador

Om din hund orsakar skada på en person så har den drabbade rätt att få ersättning för kostnader för vård, förstörda kläder och inkomstförluster som följd av sjukskrivning.

Personen kan också begära ersättning för sveda och värk, invaliditet, ärr och andra så kallade ideella skador. Med en ansvarsförsäkring kan du få hjälp av ditt försäkringsbolag att betala ut skadestånd till den drabbade.

Sakskador

Har din hund grävt sönder en dyr blomrabatt eller rivit lacken på grannens bil? Då har det inträffat en sakskada, och den som drabbats har rätt till ett skadestånd. Skadeståndet ska motsvara det värde som egendomen eller föremålet hade då händelsen inträffade.

Även när det gäller sakskador så kan du använda din ansvarsförsäkring för att få hjälp från ditt försäkringsbolag med att betala skadeståndet.

Skador på andra djur

Om leken går överstyr och din hund biter en annan hund så illa att det krävs veterinärvård, då är det du som blir skyldig att betala dessa kostnader.

I vissa fall, om veterinärkostnaderna blir mycket höga, så kan ägaren till det skadade djuret också behöva komplettera ersättningen från din ansvarsförsäkring med sin egen djurförsäkring för att täcka kostnaderna för vården.

Var förberedd – kolla vad som ingår i din hemförsäkring

Att behöva betala ersättning för skador din hund har orsakat kan bli en dyr historia – en svårt biten hund kan innebära tiotusentals kronor i veterinärkostnader. Och har du inte en ansvarsförsäkring blir du tvungen att betala skadeståndet ur egen ficka. Kolla därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just din hemförsäkring.

Hemförsäkring med ansvarsförsäkring

Vill du vara säker på att din hemförsäkring hjälper dig med skadeståndet om din hund skulle orsaka en skada? Då kan du exempelvis välja någon av de här hemförsäkringarna där ansvarsförsäkring ingår:

• Hemförsäkring från ICA Försäkring

• Hemförsäkring från Moderna Försäkringar

Denna artikel skrevs oberoende av Bought By Many. Vi betalades inte för att skriva den men vi kan få kommission som följer av att du klickar på länken till en av våra partners.