Hästförsäkringar – så funkar det

Som hästägare har du kanske märkt att ett besök hos veterinären kan leda till en saftig nota. För att slippa stå för hela räkningen själv när din häst behöver vård kan du teckna en hästförsäkring.

Svenskarna är ett ridande folk. Bland ungdomar är ridsport Sveriges näst största idrott – bara fotboll är mer populärt. Över en halv miljon svenskar rider regelbundet, och det finns runt 360 000 hästar i landet.

Om du är en av dessa lyckliga hästägare så bör du överväga att försäkra din häst. Med en hästförsäkring får du ekonomisk ersättning om din häst blir sjuk, skadar sig eller råkar ut för en olycka. Eftersom den offentliga vården överhuvud taget inte täcker veterinärvård kan det bli mycket dyrt om du är tvungen att betala vård för din häst ur egen ficka.

Vad ingår i en hästförsäkring?

En typisk hästförsäkring består av två delar: En livförsäkring som betalar ut en engångssumma om hästen avlider innan en viss ålder och en veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader för veterinärvård om hästen blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Vad kostar en hästförsäkring?

Hästförsäkringar har inte ett fast pris. Istället avgörs försäkringens pris av flera olika saker, bland annat:

• Hästens ras

• Hästens ålder

• Var du bor

• Om hästen haft några besvär tidigare

Vad hästförsäkringen kostar påverkas också av vilken omfattning den har, hur mycket du vill försäkra hästen för och vilken självrisk du väljer.

Försäkringsbelopp

När du tecknar din hästförsäkring väljer du samtidigt vilket försäkringsbelopp du vill ha. Försäkringsbeloppet är det maximala belopp för vilket du kan få ersättning för veterinärvård. I de vanligaste försäkringarna är beloppet mellan 40 000 och 180 000 kr. Ju högre maxbelopp, desto dyrare blir försäkringen.

Självrisk

Du kan ofta få en lägre månadspremie för din hästförsäkring genom att välja en högre självrisk. Då betalar du själv för en större andel av vården om din häst behöver besöka veterinären.

Självrisken för hästförsäkringar brukar delas upp i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalar du som en engångssumma vid det första veterinärbesöket för en skada, och brukar ligga mellan 2 000 och 5 000 kr. Den rörliga delen av självrisken är procentandelen av vården som du själv betalar. Vanligast är att du betalar 20 % av vårdkostnaderna själv, men det finns alternativ på marknaden med 0 % rörlig självrisk (med dyrare premie som följd) och 50 % rörlig självrisk (vilket gör premien betydligt billigare).

När kan jag teckna en hästförsäkring?

De flesta hästförsäkringar kan tidigast tecknas från att fölet är 48 timmar gammalt och senast på hästens 15-årsdag. Tänk på att så gott som alla hästförsäkringar har en karenstid på 20 dagar, vilket innebär att försäkringsskyddet inte gäller under den första tiden efter att du tecknat försäkringen.

Försäkring av hästtransport

Om du använder hästsläp för att transportera din häst behöver du komplettera din hästförsäkring med en släpvagnsförsäkring.

Släpvagnsförsäkringen ger ersättning vid brand och stöld. Den kan också ge ersättning för skador som uppkommit av att hästen sparkat bakut inuti släpet. Om hästen skadar sig själv under transporten är det dock den vanliga hästförsäkringen som kommer till användning.

Hur omfattande behöver min hästförsäkring vara?

Grundplåten i alla hästförsäkringar är en veterinärvårdsförsäkring som ger ersättning då din häst behöver tas om hand av en veterinär.

En del försäkringar har dock undantag för vissa typer av vård, och det är svårt att förutsäga vilka diagnoser som din häst kan komma av drabbas av. Därför är det en bra idé att så långt du har råd välja en hästförsäkring som omfattar så många diagnoser och skadetyper som möjligt.

Hästförsäkring A1

En av de mer omfattande varianterna på marknaden är Hästförsäkring A1 från Agria. A1 ger ersättning för undersökning, behandling och vård om din häst drabbas av skador eller sjukdom.

I sitt grundutförande ger A1 ersättning vid hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar. Den kan också byggas ut i ytterligare ett steg med A1 Guld, en tilläggsförsäkring som bland annat även ger ersättning för rehabilitering.

Denna artikel skrevs oberoende av Bought By Many. Vi betalades inte för att skriva den men vi kan få kommission som följer av att du klickar på länken till en av våra partners.