Jämför hundförsäkringar

Vår guide Jämför hundförsäkringar är avsedd att hjälpa dig att hitta den bästa försäkringen för ditt husdjur och förstå skillnaderna i vad de täcker och hur det påverkar priserna.

Vi har jämfört några av de viktigaste försäkringsavsnitten och ersättningsnivåerna från de största djurförsäkringsbolagen, inklusive Svedea och ICA Försäkringar.

För att ta reda på ditt pris är det bäst att klicka dig fram genom bolagets hemsida och beställa en offert med ditt husdjurs detaljer.

I den här artikeln går vi igenom de viktigaste skillnaderna mellan några av de populäraste hundförsäkringarna på den svenska marknaden.

Innehållet i hundförsäkringar liknar ofta varandra till stor del när man jämför olika försäkringsbolag. Därför har vi valt ut de delar av försäkringen där bolagen vi jämför skiljer sig åt mest.

Jämför hundförsäkringarnas veterinärvårdsersättning

Den viktigaste delen av hundförsäkringen är veterinärvårdsförsäkringen. Den kan ersätta kostnaden för behandling om din hund blir sjuk eller drabbats av en olycka och behöver veterinärvård.

Försäkringsbolagen erbjuder olika varianter av veterinärvårdsskydd inom ramen för sina försäkringar. Vi har beräknat att det utbetalda genomsnittet för veterinärvård för samtliga försäkringar från åtta företag ligger på knappt 56 000 kr. Den genomsnittliga maximala ersättningen för veterinärvård inom ramen för de bästa hundförsäkringarna hamnar över 84 000 kr.

Maxersättning

Maxersättningen för veterinärvård är det maximala belopp du kan få varje försäkringsår.

  • Svedea - Maxbelopp: 25 000, 50 000 eller 75 000 kr.
  • Moderna Försäkringar - Maxbelopp: 30 000, 60 000 eller 90 000/120 000 kr.
  • Folksam - Maximalt belopp: 25 000, 50 000 eller 75 000 kr.
  • Sveland - Maximalt belopp: 20 000, 40 000, 60 000 eller 100 000 kr.
  • Dina Försäkringar - Maximalt belopp: 25 000 eller 50 000 kr.
  • If - Maximalt belopp: 30 000 eller 60 000 kr.
  • Agria - Maximalt belopp: 30 000, 60 000 eller 120 000 kr.

Jämför hundförsäkringarnas medicinersättning

Ersättning för medicin kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag och antingen ingå i det vanliga ersättningsbeloppet eller falla under speciella bestämmelser.

ICA Försäkring - Medicin ingår i den totala ersättningen.

Svedea - Receptbelagd medicin som skrivs ut av veterinär ingår i försäkringen.

Moderna Försäkringar

Har omfattande innehåll beroende på försäkringspaket. "Enkel" ger ersättning för läkemedel som används vid veterinärbehandling, medan "Dubbel" och "Trippel" även ger ersättning för hembaserade läkemedel som skrivs ut på recept.

Agria

Agria ersätter kostnaden för receptbelagda läkemedel.

Folksam

Folksam Bas försäkring ersätter kostnaden för material som används vid behandlingen såsom medicin och bandagematerial. Försäkringarna Mellan och Stor kan också täcka kostnader för receptbelagd medicin.

Sveland

Försäkringen Favorit ersätter kostnaderna för material som används vid veterinärbehandling. Med ett försäkringstillägg kan du få ersättning på 75 % av kostnaden för receptbelagd medicin upp till 5 000 kr per år. Försäkringen Maximal ersätter receptbelagd medicin upp till 10 000 kr per år. Maximal ersätter 75 % av kostnaden för medicin.

If

Med If:s försäkring Stor Hund får du ersättning för kostnader för receptbelagda mediciner upp till 6 000 kr. Men deras försäkring Hund ger ingen ersättning för medicin.

Dina

Dina säger att de ersätter kostnader för medicin och bandagematerial upp till 5 000 kr per år.

Jämför hundförsäkringarnas ersättning för rehabilitering

Om din hund blir sjuk eller skadad kan rehabilitering behövas. Ersättning för rehabilitering ingår som en stor del i hundförsäkringen.

ICA Försäkring

Rehabiliteringskostnader ingår med upp till 6 000 kr per år.

Svedea

Rehabiliteringsersättning ingår inte i Svedeas ordinarie hundförsäkring. Det är dock möjligt att lägga till en rehabiliteringsförsäkring som ersätter upp till 6 000 eller 12 000 kr per år.

Moderna Försäkringar

”Enkel” ger ingen ersättning för rehabilitering. ”Dubbel” och ”Trippel” ger upp till 7 000 kr i ersättning per år.

Agria

Agria ger rehabiliteringsersättning upp till 3 000 kr per år.

Folksam

Folksam Bas försäkring ersätter inte rehabiliteringskostnader medan deras försäkring Mellan ersätter upp till 3 000 kr per år och deras Stor ersätter upp till 5 000 kr per år.

Sveland

Du kan lägga till en tilläggsförsäkring för rehabilitering till din Favorit och Special som ersätter kostnader upp till 5 000 kr per år. Försäkringen Maximal ersätter kostnader för rehabilitering upp till 10 000 kr per år.

If

If:s försäkring Stor Hund ersätter kostnader för rehabilitering som föreskrivs av veterinär upp till 6 000 kr samt kostnader för receptbelagda mediciner också upp till 6 000 kr. If:s försäkring Hund ersätter inte kostnader för rehabilitering.

Dina

Dina säger att de ersätter kostnader för rehabilitering upp till 3 000 kr per år.

Jämför hundförsäkringarnas karenstider

Vissa försäkringsbolag har en karensperiod från och med den dag du undertecknar försäkringen för din hund. Försäkringen är inte giltig förrän sista karensdagen har passerats.

ICA Försäkring - Ingen karenstid.

Svedea - Ingen karenstid.

Moderna Försäkringar - 20 dagars karens, om hunden inte är yngre än 12 veckor eller har ett nyskrivet veterinärintyg på att den är frisk.

Agria - 20 dagar

Folksam - 20 dagar

Sveland - 20 dagar

If - 20 dagar

Dina - 20 dagar

Jämför hundförsäkringarnas självrisker

Självrisken för en hundförsäkring består vanligen av två delar: en fast och en rörlig del. Den fasta delen ersätter dig med ett engångsbelopp första gången du tar hunden till veterinären, och den rörliga delen är den procentandel av veterinärkostnaden som du får stå för själv.

I alla hundförsäkringar ingår också en självriskperiod som ofta är 100 dagar eller mer. Om ett nytt veterinärbesök måste göras inom självriskperioden behöver du inte betala en ny fast självrisk för besöket.

ICA Försäkring

Fast självrisk: 2 000 eller 3 000 kr.

Rörlig självrisk: 15 eller 25 %.

Självriskperiod: 130 dagar.

Svedea

Fast självrisk: från 1 500 upp till 4 500 kr.

Rörlig självrisk: 15 eller 25 %.

Självriskperiod: 130 dagar.

Moderna Försäkringar

Fast självrisk: 1 500 kr.

Rörlig självrisk: 15 eller 25 %.

Självriskperiod: 365 dagar.

Agria

Fast självrisk: 1 200, 2 050, 2 950 eller 5 000 kr.

Rörlig självrisk: 15 eller 25 %.

Självriskperiod: 125 dagar för veterinärvårdsförsäkringen och 135 dagar för hundrasförsäkringen.

Folksam

Fast självrisk: 1 800 kr eller 3 000 kr.

Rörlig självrisk: 25 %.

Självriskperiod: 125 dagar.

Sveland

Fast självrisk: 1 600 kr eller 2 500 kr.

Rörlig självrisk: 15 eller 25 %.

Självriskperiod: 125 dagar.

If

Fast självrisk: 1 900 kr eller 2 700 kr.

Rörlig självrisk: 15 %.

Självriskperiod: 100 eller 125 dagar.

Dina

Fast självrisk: 2 000 kr.

Rörlig självrisk: 20%.

Självriskperiod: 120 dagar.

Jämför hundförsäkringarnas priser och rabatter

Priset för en hundförsäkring bestäms av flera faktorer, bland annat hundras, hundens ålder och var du bor. För att få priset för din hund måste du begära offert från försäkringsbolaget via deras hemsida.

Tillsammans med nivån för veterinärvården kommer nivån för livförsäkringen och tilläggsförsäkringen också att bestämma priset för ditt försäkringspaket.

ICA Försäkring

ICA har inga särskilda rabatter på sin hundförsäkring, men du som är ICA-kund får bonus på ditt kort varje gång du betalar in din försäkringspremie.

För att få fram ett pris på ICA:s hundförsäkring kan du antingen kontakta en av deras försäkringsrådgivare eller räkna ut priset själv på deras webbplats.

Svedea

Svedea har flera former av rabatter, bland annat valprabatt, mängdrabatt om du försäkrar fler än en hund och rabatt om hunden är kastrerad.

Det lättaste sättet att få fram priset för att försäkra din hund hos Svedea är att använda beräkningsfunktionen på deras webbplats.

Moderna Försäkringar

Gå till Moderna försäkringars webbplats för att räkna ut priset för din hundförsäkring.

Moderna Försäkringar ger rabatt vid särskilda omständigheter, exempelvis om valpen är yngre än sex månader eller om hunden är en kastrerad tik. De ger också en särskild villkorsgaranti som garanterar att du under första året efter att du bytt från ett annat försäkringsbolag till Moderna får minst lika bra ersättning som tidigare vid veterinärvård.

Här är några fler rabatter och erbjudanden som kan erhållas från övriga djurförsäkringsbolag:

Agria

10 % rabatt första året om du köper din hundförsäkring på webben.

30% rabatt för valpar under 4 månader för det första försäkringsåret.

Folksam

40 % rabatt för valpar under det första året.

10 % rabatt om du har din hemförsäkring hos Folksam.

Sveland

En rabatt på 5 % läggs in i din offert om din hund är kastrerad.

Sveland ger också bonusrabatt om du inte behöver anmäla någon skada under ett försäkringsår. Du kan på så sätt få 5 % rabatt för varje skadefritt år upp till en maximal bonus på veterinärpremien på 20 % om du har fyra skadefria år i följd.

If

20 % rabatt för valpar.

Dina

Rabatt kan fås för kastrerade tikar.

Denna artikel skrevs oberoende av Bought By Many. Vi betalades inte för att skriva den men vi kan få kommission som följer av att du klickar på länken till en av våra partners.